Utvecklingen av golfbanan vid Ekholmsnäs - Del 1

Vår nuvarande golfbana är trots sina korta hål en extremt utmanande bana som ställer krav på både precision och kondition. Golfbanan är inte byggd på en optimal plats men några alternativ fanns inte när vi påbörjade projektet 2003. Idag består den största delen av vår medlemsstock av nybörjare och medelhandicapare som tyvärr finner golfbanan för svår och väljer därför att inte spela. Vår ambition är såklart att kunna erbjuda både träning och spel för alla kategorier av golfare på Ekholmsnäs.

Via länken kan ni läsa en mer utförlig beskrivning av våra utvecklingsplaner: www.ekholmsnasgolf.se/downloads/golfbanan.pdf

Kansli

Telefon: +46 8 446 21 00
E-post frågor: info@ekholmsnasgolf.se

Postadress

Ekholmsnäs Golf AB
Box 1120
181 22 Lidingö

Besöksadress

Ekholmsnäsvägen 87
181 41 Lidingö

Öppettider

Golfbanan - Öppen
Driving Rangen - Öppen
Klubbhus - 10:00-18:00
Kansli - 10:00-18:00