Golf-ID/Personuppgifter

Vad är ett Golf-ID?
Det är ditt personliga nummer som används i GIT (Golfens IT-system) samt vid bokning av golftider och identifiering av dig på alla golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Ditt Golf-ID består av de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD) följt av tre slumpvist utvalda siffror.

Medlemskap

Vad är Ekholmsnäs Golf Lidingö?

Ekholmsnäs Golf Lidingö är en 9 håls golfbana på Lidingö som är ansluten till Svenska Golfförbundet. Som medlem får du ett medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö, ett aktivt Golf-ID med tillgång till Min Golf och dessutom en medlemsförsäkring bestående av en olycksfalls- och ansvarsdel samt tidningen Svensk Golf. Vi administrerar medlemskapet snabbt vilket betyder att du har ett aktivt Golf-ID inom 24 timmar! Förutom detta är vi en av Stockholms mest centrala golfanläggningar med 9 härliga golfhål i en unik miljö på södra Lidingö.

Årsavgift

Jag är medlem. När, var och hur betalar jag för nästkommade år?
Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december. Före avslut erbjuds innehavaren automatiskt förlängning av medlemskapet till följande år. Du kan välja att betala via hemsidan och då genom kort eller Swishbetalning.

Spel och träning

Vem får spela på banan?
  • Medlemmar
  • Gäster till medlemmar
  • Greenfeegäster 

Kansli

Telefon: +46 8 446 21 00
E-post frågor: info@ekholmsnasgolf.se

Postadress

Ekholmsnäs Golf Lidingö
Box 1120
181 22 Lidingö

Besöksadress

Ekholmsnäsvägen 87
181 41 Lidingö

Öppettider

Kansli - 10:00-18:00
Driving Rangen - Öppen
Golfbanan - Stängd