Information om Golf-ID

Vad är ett Golf-ID?

Det är ditt personliga nummer som används i GIT (Golfens IT-system) samt vid bokning av golftider och identifiering av dig på alla golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Ditt Golf-ID består av de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD) följt av tre slumpvist utvalda siffror.

Vad innebär ett aktivt Golf-ID?

Med ett aktivt Golf-ID kan du boka starttider, justera HCP samt ta del av övriga funktioner i MinGolf. Med ett aktivt Golf-ID får du även tidningen Svensk Golf samt Svenska Golfförbundets försäkring.

Vad innebär ett inaktivt Golf-ID?

Med ett inaktivt Golf-ID kan du inte boka starttider, justera HCP samt ta del av övriga funktioner i MinGolf. Med ett inaktivt Golf-ID får du inte tidningen Svensk Golf samt Svenska Golfförbundets försäkring.

Jag är aktiv medlem i en annan klubb. Kan jag bli inaktiv medlem i Ekholmsnäs Golf Lidingö?

Absolut! Har du ett aktivt Golf-ID (medlemskap) i en annan golfklubb kan du såklart även bli medlem med inaktivt Golf-ID i Ekholmsnäs Golf Lidingö.

Ditt aktiva Golf-ID (medlemskap) i din andra klubb kommer göra att du fortsatt kan boka starttider mm precis som vanligt.

Den klubb där du är aktiv medlem kommer även vara angiven som din hemmaklubb.


FÖR MER INFORMATION OM GOLF-ID BESÖK VÅR FAQ

Kansli

Telefon: +46 8 446 21 00
E-post frågor: info@ekholmsnasgolf.se

Postadress

Ekholmsnäs Golf AB
Box 1120
181 22 Lidingö

Besöksadress

Ekholmsnäsvägen 87
181 41 Lidingö

Öppettider

Golfbanan - Öppen
Driving Rangen - Öppen
Cafét - Öppet helger
Kansli - mån-sön 08:00-18:00