Allmänna villkor

Ekholmsnäs Golf Lidingö AB, 556266–8003, driver Ekholmsnäs Golf Lidingö. Ekholmsnäs Golf Lidingö AB tar emot din beställning när du klickar på knappen ”Köp” Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december innevarande år. Medlemskapet förlängs automatiskt om innehavaren inte säger upp medlemskapet till följande år. Uppsägning av medlemskapet görs via mina sidor i inloggat läge. Validering av genomfört köp av medlemskap sker genom en e-postbekräftelse när ditt Golf-ID är aktiverat. Du kan se ditt aktiva medlemskap via inloggning på ”Min Golf” på golf.se

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 6%. Leverans Köpt medlemskap levereras inom 24 timmar från tillfället köpet genomförts. Leverans sker genom att din profil aktiveras i GIT (Golfen IT-system) Du har ångerrätt i 14 dagar efter det att du tagit emot beställningen. 

Vid alla typer av reklamation skriver du till info@ekholmsnasgolf.se innan någon produkt returneras. Reklamationen måste göras senast 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Ekholmsnäs Golf Lidingö AB står för returkostnaden vid godkänd reklamation.

Ekholmsnäs Golf Lidingö AB fastställer årsavgifterna för både greenfeemedlemskap och fullvärdiga junior- och seniormedlemskap. Eventuella ändringar av årsavgifterna kommer att kommuniceras i god tid innan de träder i kraft för att ge medlemmen en möjlighet att avsluta sitt medlemskap till nästkommande år om så önskas.  Fullvärdiga seniormedlemmar belastas med en inträdesavgift. Inträdesavgiften är engångsavgift. Inträdesavgiften återbetalas ej vid utträde.