Våra Medlemskap

Ekholmsnäs Golf Lidingö erbjuder två olika typer av medlemskap, greenfeemedlemskap och fullvärdigt medlemskap. Vi har ett maxantal fullvärdiga medlemmar om 1000 seniorer och 500 juniorer. För vårt greenfeemedlemskap har vi inget maxantal. Vi är fulltecknade gällandes våra fullvärdiga senior- och juniormedlemskap. Det går bra att ställa sig i kö och köavgiften är 300 kr. För närvarande har vi ca 230 personer i seniorkön och 170 i juniorkön. Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget och upp till 5000 kr kan dras av beroende på vilken förmån man har från sin arbetsgivare.

GREENFEEMEDLEM

Greenfeemedlemskapet är till för dig som vill ha ett flexibelt och billigt medlemskap. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor runt om i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm. Som greenfeemedlem erläggs en reducerad greenfee vid spel på Ekholmsnäs Golf Lidingö. Årsavgiften för ett greenfeemedlemskap är 495 kr. 

FULLVÄRDIG MEDLEM

Ett fullvärdigt medlemskap är till för sig som vill träna och spela i större omfattning på vår golfanläggning. Det ger fritt spel på golfbanan alla tider alla dagar i veckan dessutom fri tillgång till närspelsområdet, Ekholmsnäs Golf Academy. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm.  

ÅRSAVGIFT – GREENFEEMEDLEM OCH FULLVÄRDIG MEDLEM

Med årsavgiften menas den årliga avgiften för medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö. Årsavgiften gäller per kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december. Styrelsen för Ekholmsnäs Golf Lidingö AB fastställer årsavgifterna för både greenfeemedlemskap och fullvärdiga junior- och seniormedlemskap.  Läs mer om villkoren årsavgifter i vår FAQ vidare Årsavgift – Allmänna Villkor Årsavgift

FAMILJEFÅRMÅN – FULLVÄRDIG MEDLEM

Som fullvärdig seniormedlem har du rätt att aktivera två fullvärdiga juniormedlemskap utan att juniorerna behöver ställa sig i kö för att få ett fullvärdigt juniormedlemskap. Det innebär att två personer födda år 2002 eller senare, som är folkbokförda på samma adress som den fullvärdiga seniormedlemmen, tilldelas fullvärdiga juniormedlemskap. Notera att ett (1) fullvärdigt seniormedlemskap ger rätt att aktivera två (2) fullvärdiga juniormedlemskap.

INTRÄDESAVGIFT – FULLVÄRDIG MEDLEM 

Fullvärdiga seniormedlemmar belastas med en inträdesavgift. Inträdesavgiften är engångsavgift. Inträdesavgiften återbetalas ej vid utträde. Personer som sen tidigare äger en spelrätt erlägger ingen inträdesavgift. Endast genom att erlägga inträdesavgiften och genom erläggande av den årligen fastställda årsavgiften erhåller innehavaren statusen Fullvärdig Medlem. Läs mer om villkoren för inträdesavgiften i vår FAQ vidare Medlemskap – Allmänna Villkor Inträdesavgift

PASSIV MEDLEM – FULLLVÄRDIG MEDLEM 

En fullvärdig medlem kan, under en specificerad tidsperiod, erhålla status som passiv medlem. Medlemmen är skyldig att i god tid före nästkommande kalenderår inkomma med en  anmälan om avsikt att bli passiv medlem. En passiv medlem som beslutar att återaktivera sitt fullständiga medlemskap behöver inte betala någon ny inträdesavgift vid återaktiveringen av medlemskapet. Läs mer om villkoren för inträdesavgiften i vår FAQ vidare Medlemskap – Passivt fullvärdigt medlemskap

FULLVÄRDIG MEDLEM SENIOR – födda 2002 eller tidigare
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Obegränsad tillgång till Ekholmsnäs Golf Academy
• Familjeförmån gällande Fullvärdigt juniormedlemskap
• 30% på greenfee för medlemsgäst
• Aktivt Golf-ID
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf & Country Club
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Ordinarie årsavgift – 3 495 kr
Inträdesavgift – 12 000 kr

FULLVÄRDIG MEDLEM JUNIOR – födda 2003 eller senare
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Obegränsad tillgång till Ekholmsnäs Golf Academy
• 30% på greenfee för medlemsgäst
• Aktivt Golf-ID
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf & Country Club
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Ordinarie årsavgift – 995 kr
Inträdesavgift – 0 kr

Greenfeemedlem

495 kr / år

Fullvärdig Medlem Junior

995 kr / år

Fullvärdig Medlem Senior

3 495 kr / år