Våra Medlemskap

GREENFEEMEDLEM

Greenfeemedlemskapet är till för dig som vill ha ett flexibelt och billigt medlemskap. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor runt om i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm. Som greenfeemedlem erhåller du 30% rabatt på ordinarie greenfee vid spel på Ekholmsnäs Golf Lidingö. Dessutom ingår en (1) fri greenfee att nyttja under 2024 på Ekholmsnäs Golf Lidingö (värde 450 kr). Läs mer om vilka greenfeeavgifter som gäller via Spel/Träning. 

FULLVÄRDIG MEDLEM

Ett fullvärdigt medlemskap är till för sig som vill träna och spela i större omfattning på vår golfanläggning. Det ger fritt spel på golfbanan alla tider alla dagar i veckan dessutom fri tillgång till Ekholmsnäs Golf Academy. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm.  

ÅRSAVGIFT 

Med årsavgiften menas den årliga spelavgiften för medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö. Årsavgiften gäller per kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december. Styrelsen för Ekholmsnäs Golf Lidingö AB fastställer årsavgifterna för både greenfeemedlemskap och fullvärdiga junior- och seniormedlemskap.  Läs mer om villkoren årsavgifter i vår FAQ vidare Årsavgift – Allmänna Villkor Årsavgift. 

FRISKVÅRDSBIDRAG

Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget och upp till 5000 kr kan dras av beroende på vilken förmån man har från sin arbetsgivare. Våra medlemskap utgörs endast av en spelavgift vilket innebär att hela summan för medlemskapet går som friskvårdsbidrag. Om du behöver ett kvitto på spelavgiften mailar du oss en begäran om detta. Inkludera fullständigt namn samt personnummer i mailet. 

FULLVÄRDIG MEDLEM SENIOR
• Senior född 2002 eller tidigare
• Aktivt Golf-ID
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Bokningsföreträde
• Obegränsad tillgång till Golf Academy
• Obegränsat antal starttider under primetime
• Reducerad greenfee för gäst till medlem
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf&CCClub
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 3 700 kr

FULLVÄRDIG MEDLEM JUNIOR 
• Junior född 2003 eller senare
• Aktivt Golf-ID
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Bokningsföreträde
• Obegränsad tillgång till Golf Academy
• Obegränsat antal starttider under primetime
• Reducerad greenfee för gäst till medlem
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf&CCClub
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 2 700 kr

GREENFEEMEDLEM 
• Medlemskap för både junior och senor
• Aktivt Golf-ID inom 1 timma
• En fri greenfee att utnyttja under 2024 (värde 450 kr)
• 30% på ordinarie greenfee
• Bokningsföreträde
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros G&CC
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 695 kr

Greenfeemedlem

695 kr / år

Fullvärdig Medlem Junior

2 700 kr / år

Fullvärdig Medlem Senior

3 700 kr / år