Våra Medlemskap

Ekholmsnäs Golf Lidingö erbjuder två olika typer av medlemskap, greenfeemedlemskap och fullvärdigt medlemskap. Vi har ett maxantal fullvärdiga medlemmar om 1000 seniorer och 500 juniorer. 

GREENFEEMEDLEM

Greenfeemedlemskapet är till för dig som vill ha ett flexibelt och billigt medlemskap. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor runt om i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm. Som greenfeemedlem erhåller du 30% rabatt på ordinarie greenfee vid spel på Ekholmsnäs Golf Lidingö. Läs mer om vilka greenfeeavgifter som gäller via Spel/Träning. 

FULLVÄRDIG MEDLEM

Ett fullvärdigt medlemskap är till för sig som vill träna och spela i större omfattning på vår golfanläggning. Det ger fritt spel på golfbanan alla tider alla dagar i veckan dessutom fri tillgång till Ekholmsnäs Golf Academy. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm.  

ÅRSAVGIFT 

Med årsavgiften menas den årliga spelavgiften för medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö. Årsavgiften gäller per kalenderår, det vill säga från 1 januari till 31 december. Styrelsen för Ekholmsnäs Golf Lidingö AB fastställer årsavgifterna för både greenfeemedlemskap och fullvärdiga junior- och seniormedlemskap.  Läs mer om villkoren årsavgifter i vår FAQ vidare Årsavgift – Allmänna Villkor Årsavgift. 

INTRÄDESAVGIFT 

Fullvärdiga seniormedlemmar belastas med en inträdesavgift. Inträdesavgiften är engångsavgift. Inträdesavgiften återbetalas ej vid utträde. Personer som sen tidigare äger en spelrätt erlägger ingen inträdesavgift. Endast genom att erlägga inträdesavgiften och genom erläggande av den årligen fastställda årsavgiften erhåller innehavaren statusen Fullvärdig Medlem. 

MEDLEMSKÖ – FULLVÄRDIG MEDLEM

Vi har idag en kö till våra fullvärdiga senior- och juniormedlemskap. Det går bra att ställa sig i kön. Köavgiften är 300 kr (engångsavgift). Vi tar dock emot fullvärdiga juniormedlemmar bosatta på Lidingö. Vid medlemskapsförfrågan gällandes dessa medlemskap, maila till: info@ekholmsnasgolf.se

PASSIV MEDLEM 

En fullvärdig medlem kan, under en specificerad tidsperiod, erhålla status som passiv medlem. Medlemmen är skyldig att i god tid före nästkommande kalenderår inkomma med en  anmälan om avsikt att bli passiv medlem. En passiv medlem som beslutar att återaktivera sitt fullständiga medlemskap behöver inte betala någon ny inträdesavgift vid återaktiveringen av medlemskapet. Läs mer om villkoren för inträdesavgiften i vår FAQ vidare Medlemskap – Passivt fullvärdigt medlemsk

FRISKVÅRDSBIDRAG

Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget och upp till 5000 kr kan dras av beroende på vilken förmån man har från sin arbetsgivare. Våra medlemskap utgörs endast av en spelavgift vilket innebär att hela summan för medlemskapet går som friskvårdsbidrag. Om du behöver ett kvitto på spelavgiften mailar du oss en begäran om detta. Inkludera fullständigt namn samt personnummer i mailet. 

FULLVÄRDIG MEDLEM SENIOR
• Senior född 2002 eller tidigare
• Aktivt Golf-ID
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Bokningsföreträde
• Obegränsad tillgång till Golf Academy
• Obegränsat antal starttider under primetime
• Reducerad greenfee för gäst till medlem
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf&CCClub
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 3 700 kr
Inträdesavgift – 8 000 kr

FULLVÄRDIG MEDLEM JUNIOR 
• Junior född 2003 eller senare
• Aktivt Golf-ID
• Obegränsat antal starttider på golfbanan
• Bokningsföreträde
• Obegränsad tillgång till Golf Academy
• Obegränsat antal starttider under primetime
• Reducerad greenfee för gäst till medlem
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros Golf&CCClub
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 2 700 kr
Inträdesavgift – 0 kr

GREENFEEMEDLEM 
• Medlemskap för både junior och senor
• Aktivt Golf-ID inom 1 timma
• 30% på ordinarie greenfee
• Bokningsföreträde
• Svenska Golfförbundets försäkring
• Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
• VIP medlem i Los Arqueros G&CC
• Tillgång till alla medlemsförmåner
• Medlemssupport alla dagar i veckan

Årsavgift – 795 kr
Inträdesavgift – 0 kr

Greenfeemedlem

795 kr / år

Fullvärdig Medlem Junior

2 700 kr / år

Fullvärdig Medlem Senior

3 700 kr / år + Inträde