Golf-ID/Personuppgifter

Vad är ett Golf-ID?

Det är ditt personliga nummer som används i GIT (Golfens IT-system) samt vid bokning av golftider och identifiering av dig på alla golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. 

Vad innebär ett aktivt Golf-ID?

Med ett aktivt Golf-ID kan du boka starttider, justera HCP samt ta del av övriga funktioner i MinGolf. Med ett aktivt Golf-ID får du även tidningen Svensk Golf samt Svenska Golfförbundets försäkring.

Vad innebär ett inaktivt Golf-ID

Med ett inaktivt Golf-ID kan du inte boka starttider, justera HCP samt ta del av övriga funktioner i MinGolf. Med ett inaktivt Golf-ID får du inte tidningen Svensk Golf samt Svenska Golfförbundets försäkring.

Jag är aktiv medlem i annan golfklubb. Kan jag bli då inaktiv medlem i EGL?

Absolut! Har du ett aktivt Golf-ID (medlemskap) i en annan golfklubb kan du såklart även bli medlem med inaktivt Golf-ID i Ekholmsnäs Golf Lidingö.

Ditt aktiva Golf-ID (medlemskap) i din andra klubb kommer göra att du fortsatt kan boka starttider mm precis som vanligt. Den klubb där du är aktiv medlem kommer även vara angiven som din hemmaklubb.

Har du ett aktivt Golf-ID (medlemskap) annan klubb kommer den klubben fortsatt vara angiven som din hemmaklubb.

Har du glömt ditt Golf-ID?

Via frågeformuläret på https://ekholmsnasgolf.se/kontakt/ kommer du enkelt i kontakt med oss.

Som rubrik i meddelande skriver du "vad är mitt Golf-ID" därefter uppger du ditt personnummer.

Hur uppdaterar jag mina uppgifter i MinGolf?

Logga in på din profil via www.golf.se vidare MinGolf. Klicka på Inställningar vidare Mina Kontaktuppgifter. Här kan du ändra epost samt lägga till och ändra postadress.

Har du glömt ditt lösenord till MinGolf?

Gå in på Min Golf via www.golf.se och klicka på glömt lösenord. Därefter skriver du in ditt Golf-ID samt den mailadressen du använder. Du får nu en bekräftelse att ett nytt lösenord har skickats till din inbox.

Är det en gammal mail som är registrerad på dig måste du kontakta oss för att uppdatera den. Via frågeformuläret på https://ekholmsnasgolf.se/kontakt/ kommer du enkelt i kontakt med oss.

Som rubrik i meddelande skriver du "uppdatera e-post" därefter uppger du ditt Golf-ID.

Hur ändrar jag mitt lösenord för MinGolf?

Logga in på din profil via www.golf.se vidare MinGolf. Klicka på Mina Inställningar vidare Mitt Konto.

Får jag ett nytt Golf-ID när jag byter klubb?

Nej, du behåller samma Golf-ID. Ditt Golf-ID är baserat på ditt personnummer vilket gör att numret är personligt och inta kan tas över av någon annan.

Jag har inget Golf-ID sen tidigare, vad händer nu?

Vi kommer tilldela dig ett Golf-ID. Ditt Golf-ID samt lösenord skickas till den mail du uppgett vid registreringen av ditt medlemskap.

Jag har inte spelat på många år, vad händer med mitt HCP och Golf-ID

När du gör registrering av ditt medlemskap uppger du ditt personnummer. Vi kommer genom ditt personummer kunna skapa ett Golf-ID. Har du haft ett Golf-ID sen tidigare kommer vi hitta dig genom ditt personnummer. Om du hade ett HCP tidigare och vill att vi ska lägga upp det vid registreringstillfället ber vi dig maila oss vilket HCP som du avser ha registrerat. Maila till: info@ekholmsnasgolf.se

Hur vet jag att mitt medlemskap är aktivt?

Logga in på Min Golf via www.golf.se. Använd ditt Golf-ID samt lösenord vid inloggning. Här ser du om ditt medlemskap är aktiverat.

Jag har nått HCP 36. Hur registrerar jag det?

Via frågeformuläret på https://ekholmsnasgolf.se/kontakt/ kommer du enkelt i kontakt med oss.

Som rubrik i meddelande skriver du "HCP 36" därefter uppger du ditt Golf-ID.

Jag har inte fått något medlemskort

Svenska Golfförbundet har från och med årsskiftet 2018 beslutat att helt ta bort hanteringen av medlemskorten. Detta då kortet ej längre fyller någon funktion. Som medlem får du alltså inget medlemskort utan det är ditt Golf-ID som verifierar att du är aktiv medlem.

Får jag någon bagbricka?

Nej, då all medlemsinformation finns i Golf.se och dess BackOffice GIT har vi valt att ta bort bagbrickan då den saknar funktion. Dessutom innebär brickan en merkostnad som vi valt att ta bort för att hålla priset nere på våra medlemskap.

Måste jag ha medlemskortet med när jag ska spela?

Nej, det viktiga är ditt Golf-ID. Uppge det vid spel så ser klubben du ska spela på att du har ett aktivt Golf-ID.

Har du inte spelat på några år och vill höja ditt Hcp?

Enligt regler satta av SGF (Svenska Golfförbundet) har vi möjlighet att höja dig med 2,0. Vill du ha ytterligare höjning av föreslår vi att du spelar 3-4 ronder som du registrerar i Min Golf. Därefter kontaktar du oss så kan vi dra ett snitt på dessa rundor och höja dig med dina rundor som referens.

För att vi ska kunna registrera din höjning med 2,0 går du till frågeformuläret på https://ekholmsnasgolf.se/kontakt/

Som rubrik i meddelande skriver du "höjning 2,0" därefter uppger du ditt Golf-ID.

Jag saknar svenskt personnummer. Kan jag bli medlem?

Det går utmärkt att bli medlem hos oss även om du inte är boende i Sverige eller har ett Svenskt personnummer. Gör din anmälan som via hemsidan via: www.ekholmsnasgolf.se/medlemskap

Uppe ditt födelsedatum (ÅÅMMDD) i registreringsformuläret. Efter registrering maila ni oss ert nuvarande HCP så ser vi till att uppdatera din profil med detta. 

Jag ska spela utomlands. Vad behöver jag?

Du kan behöva ett medlemsbevis (HCP bevis) Detta kan du enkelt printa ut från din profil på Min Golf. Logga in på din profil vidare Min handicap - Hämta Bevis. Printa ut beviset och ta med till den klubb du ska spela på.

Hur registrerar jag ronder jag spelat i utlandet?

Om du har spelat handicapgrundande ronder i utlandet och vill att dessa skall påverka din HCP kan du själv göra en manuell registrering på Min Golf under fliken Min HCP / Ny registrering av handicap. Där anger du Klubb, Bana, Poäng, Datum och klockslag samt Golf-ID för din Markör.

Avanmälning av utskick

I MinGolf under Mina inställningar > Sekretess och nix kan du själv enkelt avanmäla (nixa) dig från utskick från Svenska Golfförbundet, ditt golfdistriktsförbund och golfklubbar du inte är medlem i.

Från Svenska Golfförbundet kan du antingen nixa dig från samtliga utskick, eller från utvalda utskick (temanyhetsbrev).

Notera: Du har inte rätt att nixa dig från utskick från din egen medlemsklubb. I det avtal du sluter med klubben när du blir medlem ingår att klubben har rätt att skicka information till dig på valfritt sätt, exempelvis via brev, e-post eller SMS. 

Årsavgift

Jag är medlem. När, var och hur betalar jag för nästkommade år?

Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december. Har inte medlemskapet sagts upp innan utgången av innevarande år förlängs medlemskapet automatiskt. Årsavgiften för ett förlängt medlemskap dras den 1 januari.

Jag vill säga upp mitt medlemskap

Man kan när som helst säga upp sitt medlemskap inför nästa säsong. Detta görs via mina sidor i inloggat läge. Här kan du hantera din profil och säga upp medlemskapet inför nästkommande år. Logga in via: https://ekholmsnasgolf.se/mitt-konto/

Har din betalning misslyckats?

Detta kan bero på flera olika orsaker. Se gärna till att:

 • Kortet är öppet för internetköp.
 • Det finns tillräckligt med pengar på kontot som debitering ska dras ifrån.
 • Ditt kort är giltigt.

Vid misslyckad förlängning av ett medlemskap gäller följande: Vi utför flera försök efter en misslyckad debitering. Det kommer att ske ett nytt försök automatiskt inom ett par dagar. Om betalningen misslyckas upprepade gånger så kommer ditt medlemskap att avslutas. Du får vid detta tillfälle ett meddelande via e-post och kan återaktivera ditt medlemskap genom att logga in på Mina sidor.

Hur hanteras betalning av årsavgiften?

Årsavgiften betalas genom korttransaktion. Validering av genomfört köp av medlemskap sker genom en e-postbekräftelse när ditt Golf-ID är aktiverat. Du kan se ditt aktiva medlemskap via inloggning på ”Min Golf” på golf.se

Det blev något fel när jag skulle betala årsavgiften!

Om det uppstår något fel vid betalningen av årsavgften ber vi dig mailar till oss på info@ekholmsnasgolf.se så kollar vi av vad som har inträffat.

Friskvårdsbidrag

Golfspel omfattas av friskvårdsbidraget och upp till 5000 kr kan dras av beroende på vilken förmån man har från sin arbetsgivare. Våra medlemskap utgörs endast av en spelavgift vilket innebär att hela summan för medlemskapet går som friskvårdsbidrag. Om du behöver ett kvitto på spelavgiften mailar du oss en begäran om detta. Inkludera fullständigt namn samt personnummer i mailet. 

Jag har en fråga rörandes mitt medlemskap. Vem ska jag kontakta?

Skulle det uppkomma frågor gällande tjänsten ni har köpt (medlemskapet) hänvisar vi er till att ta kontakt med oss på Ekholmsnäs Golf Lidingö Kundtjänst: info@ekholmsnasgolf.se

Allmänna Villkor

Ekholmsnäs Golf Lidingö AB, 556266–8003, driver Ekholmsnäs Golf Lidingö. Ekholmsnäs Golf Lidingö AB tar emot din beställning när du klickar på knappen "Köp” Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december innevarande år. Medlemskapet förlängs automatiskt om innehavaren inte säger upp medlemskapet till följande år. Uppsägning av medlemskapet görs via mina sidor i inloggat läge. Validering av genomfört köp av medlemskap sker genom en e-postbekräftelse när ditt Golf-ID är aktiverat. Du kan se ditt aktiva medlemskap via inloggning på ”Min Golf” på golf.se

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 6%. Leverans Köpt medlemskap levereras inom 24 timmar från tillfället köpet genomförts. Leverans sker genom att din profil aktiveras i GIT (Golfen IT-system) Du har ångerrätt i 14 dagar efter det att du tagit emot beställningen. Reklamation Vid alla typer av reklamation skriver du till info@ekholmsnasgolf.se innan någon produkt returneras. Reklamationen måste göras senast 14 dagar från det att du mottagit din beställning. Ekholmsnäs Golf Lidingö AB står för returkostnaden vid godkänd reklamation.

Ekholmsnäs Golf Lidingö AB fastställer årsavgifterna för både greenfeemedlemskap och fullvärdiga junior- och seniormedlemskap. Eventuella ändringar av årsavgifterna kommer att kommuniceras i god tid innan de träder i kraft för att ge medlemmen en möjlighet att avsluta sitt medlemskap till nästkommande år om så önskas.

Ångerrätt

Du har ångerrätt i 14 dagar efter det att du tagit emot beställningen.

Kunduppgifter

Alla personuppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med GDPR: www.ekholmsnasgolf.se/allmanna-villkor-personuppgiftshantering

Priser

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 6%. 

Spel och träning

Vem får spela på banan?
 • Medlemmar
 • Gäster till medlemmar
 • Greenfeegäster 
Kan jag Swisha greenfeen?

Ska du betala greenfee vid spel på golfbanan och inte kan betala med kort i kassan går det bra att Swisha till: 123 557 36 96 (uppge Golf-ID som referens)

Vilka är era HCP restriktioner?

För medlemmar (greenfee och fullvärdig medlem) i Ekholmsnäs Golf Lidingö krävs ett HCP på 54. För greenfeegäster krävs ett HCP på 36.

Vad kostar det att spela?

Greenfeeavgifter för spel på nya golfbanan kommer publiceras under våren 2024. Fullvärdig medlem i Ekholmsnäs Golf Lidingö betalar inget vid spel.

Hur betalar jag min greenfee?

I receptionen/serveringen eller via Swish: Swishnummer: 123 557 36 96

Hur bokar jag en starttid?

Via MinGolf. Alla tider, alla dagar.

Får alla träna på driving rangen?

Ja, alla är välkomna att träna på driving rangen.

Hur länge är driving rangen öppen?

Driving rangen är öppen alla dagar i veckan dygnet runt.

Vad behöver jag för att få ut bollar till driving rangen?

Bollautomaten accepterar:

 • Kreditkort,
 • Apple Pay 
 • Google Pay
 • Swish
 • Engångskod
 • GolfMore App och bollkort

 

Medlemskap

Vad är Ekholmsnäs Golf Lidingö?

Ekholmsnäs Golf Lidingö är en 9 håls golfbana på Lidingö som är ansluten till Svenska Golfförbundet. Som medlem får du ett medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö, ett aktivt Golf-ID med tillgång till Min Golf och dessutom en medlemsförsäkring bestående av en olycksfalls- och ansvarsdel samt tidningen Svensk Golf. Vi administrerar medlemskapet snabbt vilket betyder att du har ett aktivt Golf-ID inom 24 timmar! Förutom detta är vi en av Stockholms mest centrala golfanläggningar med 9 härliga golfhål i en unik miljö på södra Lidingö.

Kan man spela överallt med ett medlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö?

Ja, så länge du har ett HCP som motsvarar det krav som klubben du ska spela på har satt upp så går det bra.

Hur lång tid tar det innan jag blir registrerad som medlem?

Vi registrerar alltid dig som medlem inom 24 timmar. Logga in på Min Golf för att se status på ditt medlemskap.

Hur länge gäller medlemskapet?

Alla medlemskap är aktiva t.o.m. 31 december innevarande år.

Jag vill säga upp mitt medlemskap

Man kan när som helst säga upp sitt medlemskap inför nästa säsong. Detta görs via mina sidor i inloggat läge. Här kan du hantera din profil och säga upp medlemskapet inför nästkommande år. Logga in via: https://ekholmsnasgolf.se/mitt-konto/

Vad ingår i medlemskapet?
 • Aktivt Golf-ID
 • Obegränsat antal starttider på golfbanan (fullvärdig medlem)
 • Bokningsföreträde
 • Obegränsad tillgång till Golf Academy (fullvärdig medlem)
 • Reducerad greenfee för gäst till medlem
 • Svenska Golfförbundets försäkring
 • Rabatterad greenfee på våra samarbetsbanor
 • VIP medlem i Los Arqueros Golf&CCClub
 • Tillgång till alla medlemsförmåner
 • Medlemssupport alla dagar i veckan
Vad är ett Greenfeemedlemskap?

Greenfeemedlemskapet är till för dig som vill ha ett flexibelt och billigt medlemskap. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor runt om i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm. Som greenfeemedlem erläggs en reducerad greenfee vid spel på Ekholmsnäs Golf Lidingö.  Läs mer om vilka greenfeeavgifter som gäller via Spel/Träning.

Vad är ett Fullvärdigt medlemskap?

Ett fullvärdigt medlemskap är till för sig som vill träna och spela i större omfattning på vår golfanläggning. Det ger fritt spel på golfbanan alla tider alla dagar i veckan dessutom fri tillgång till Ekholmsnäs Golf Academy. Medlemskapet innehåller alla medlemsförmåner samt allt som krävs för att kunna spela på golfbanor i Sverige och utomlands såsom Golf-ID, HCP, försäkring, inloggning till MinGolf mm.  

Kan jag uppgradera till fullvärdig medlem?

Det går fint! Kontakta kansliet på info@ekholmsnasgolf.se för mer information. 

Allmänna Villkor Inträdesavgift

Fullvärdiga seniormedlemmar belastas med en inträdesavgift. Inträdesavgiften är engångsavgift. Inträdesavgiften återbetalas ej vid utträde. Personer som sen tidigare äger en spelrätt erlägger ingen inträdesavgift. Endast genom att erlägga inträdesavgiften och genom erläggande av den årligen fastställda årsavgiften erhåller innehavaren statusen Fullvärdig Medlem.

Ekholmsnäs Golf Lidingö AB, 556266–8003, driver Ekholmsnäs Golf Lidingö. Samtliga priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 6%.

Hur vet jag att mitt medlemskap är aktivt?

Har du ett Golf-ID sen tidigare kontrollerar du själv att du har ett aktivt Golf-ID via www.golf.se vidare Min Golf.  Ingen bekräftelse skickas ut från oss eller SGF. 

Kan man vara medlem i flera golfklubbar samtidigt?

Ja, absolut! Det finns inga begräsningar kring hur många klubbar man kan vara medlem i.

Passivt fullvärdigt medlemskap

En fullvärdig medlem kan, under en specificerad tidsperiod, erhålla status som passiv medlem. Medlemmen är skyldig att i god tid före nästkommande kalenderår inkomma med en  anmälan om avsikt att bli passiv medlem.

En passiv medlem som beslutar att återaktivera sitt fullständiga medlemskap behöver inte betala någon ny inträdesavgift vid återaktiveringen av medlemskapet. 

En passiv medlem är skyldig att betala den administrativa årsavgiften för hanteringen av sitt medlemskap gentemot Svenska Golfförbundet. Den årliga avgiften för passiva medlemmar är 495 kr.