Personuppgiftspolicy

Alla personuppgifter som du lämnar behandlas i enlighet med datakyddsförordningen, GDPR. Ekholmsnäs Golf  Lidingö AB garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används internt av Ekholmsnäs Golf Lidingö AB Som medlem i Ekholmsnäs Golf Lidingö lämnar du ut ditt namn, adress, mail, telefon och personnummer till vårt medlemsregister. Dessa uppgifter använder vi i syfte att registrera dig som medlem, ge dig möjlighet att enkelt förlänga ditt medlemskap samt ge dig tillgång till GIT (Golfens-IT system) Dessutom kommer vi använda dina mailuppgifter för att kommunicera med dig via nyhetsbrev. Som medlem har du rätt att 2 gånger per kalenderår begära ut de uppgifter som lagrats om dig Som medlem har du rätt att begär att vi raderar din uppgifter Som medlem godkänner du Svenska Golfförbundets användarvillkor: https://golf.se/klubb-och-anlaggning/golfens-it-system/personuppgiftspolicy Vid frågor vänligen ta kontakt med oss på info@ekholmsnasgolf.se