Greenfeemedlemskap

Ett greenfeemedlemskap är ett billigt golfmedlemskap som ger dig möjlighet att spela golf på golfbanor i Sverige och resten av världen

Greenfeemedlemskapet innehåller alla våra medlemsförmåner och dessutom ett aktivt Golf-ID, Inloggning till MinGolf via Svenska Golfförbundets webbportal, www.golf.se, försäkring via Svenska Golfförbundet samt full medlemssupport. 

Som greenfeemedlem erläggs en reducerad greenfee vid spel på Ekholmsnäs Golf Lidingö. Årsavgiften för senior och junior är 695 kr per kalenderår vilket är ett av Sveriges billigaste golfmedlemskap.

Greenfeemedlemskap, billigt golfmedlemskap 2022

Greenfeemedlemskap

695 kr
Giltigt t.o.m. 2024-12-31

Efter registrering och betalning av greenfeemedlemskapet får du ett bekräftelsemail när medlemskapet är aktiverat. Du kan då logga in på MinGolf med ditt Golf-ID. Här kan du boka dina starttider och registrera dina golfrundor. Det är även har du justerar ditt handicap.

Hos oss på Ekholmsnäs Golf Lidingö kan du välja mellan att vara greenfeemedlem eller fullvärdig medlem. Fullvärdiga medlemmar erlägger en högre årsavgift och spelar därför fritt på banan dvs. erlägger ingen greenfee. Greenfeemdlemmar betalar en lägre årsavgift och får i stället betala en greenfee vid spel. Greenfeemedlemskapet passar bäst för dig som vill ha ett flexibelt och billigt golfmedlemskap och spela mot greenfee på klubbar runt om i Sverige eller övriga världen.

Greenfeemedlemskapet aktiveras inom några timmar från att köpet genomförts. Är det bråttom att få medlemskapet aktiverat kan du alltid skicka ett mail till vår support och be dem prioritera din aktivering. Kansliet nås på: info@ekholmsnasgolf.se

Nedan följer svar på några av de vanligaste frågorna som rör golfmedlemskap

 • Vad är ett Golf-ID?
  Det är ditt personliga nummer som används i GIT (Golfens IT-system) samt vid bokning av golftider och identifiering av dig på alla golfklubbar som är anslutna till Svenska Golfförbundet. Ditt Golf-ID består av de sex första siffrorna i ditt personnummer (ÅÅMMDD) följt av tre slumpvist utvalda siffror.
 • Vad innebär ett aktivt Golf-ID?
  Med ett inaktivt Golf-ID kan du inte boka starttider, justera HCP samt ta del av övriga funktioner i MinGolf. Med ett inaktivt Golf-ID får du inte tidningen Svensk Golf samt Svenska Golfförbundets försäkring. 
 • Vad är mitt Golf-ID? 
  Via frågeformuläret  kommer du enkelt i kontakt med oss. Som rubrik i meddelande skriver du ”vad är mitt Golf-ID” därefter uppger du ditt personnummer.
 • Jag har glömt ditt lösenord till MinGolf
  Gå in på Min Golf via www.golf.se och klicka på glömt lösenord. Därefter skriver du in ditt Golf-ID samt den mailadressen du använder. Du får nu en bekräftelse att ett nytt lösenord har skickats till din inbox. Är det en gammal mail som är registrerad på dig måste du kontakta oss för att uppdatera den. Via frågeformuläret kommer du enkelt i kontakt med oss.
 • Jag har inget Golf-ID sen tidigare
  Vi kommer tilldela dig ett Golf-ID. Ditt Golf-ID samt lösenord skickas till den mail du uppgett vid registreringen av ditt greenfeemedlemskap. Som rubrik i meddelande skriver du ”uppdatera e-post” därefter uppger du ditt Golf-ID.

Fler svar på vad ett greenfeemedlemskap innebär hittar du via vår FAQ.