Nya Golfbanan

Bakgrund
För snart fem år sen tog jag fram en långsiktig utvecklingsplan för hela Ekholmsnäsområdet. Sedan starten 2001 har kraven på anläggningen succesivt höjts varför en långsiktig plan för verksamheten var nödvändig. Första steget var att bygga ut träningsanläggning (driving range och närspelsområde) vilket vi gjorde under 2016.

Nuläge
Det har nog inte undgått någon att golfverksamheten vid Ekholmsnäs vuxit kraftigt under senaste åren. Under 2020 nådde vi över 23 000 medlemmar. Verksamheten har även vuxit mycket på utbildningssidan där vår ungdoms- och juniorverksamhet är bland de större på Lidingö. Glädjande är att vi har ett stort antal Lidingöbor som medlemmar. 2020 var ca 4 000 medlemmar bosatta på Lidingö. Det gör oss till den enskilt största idrottsklubben på Lidingö tillsammans med fotbollen. Med en större volym medlemmar och gäster ställs krav på fler och större ytor för spel och träning. Tillkomsten av den nya träningsanläggning var därför helt avgörande för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på golfträning. Vi är på sikt även i stort behov av en riktig maskinhall, större sociala ytor, omklädningsrum, bagförvaring och övrigt förbättrad infrastruktur i området. 2022 kommer vi ta oss an projektet med att bygga ett nytt och större klubbhus som ska vara tillgängligt för besökare både sommar och vintertid.

Golfbanan idag
Vår nuvarande golfbana är trots sina korta hål en extremt utmanande bana som ställer krav på både precision och kondition. Golfbanan är inte byggd på en optimal plats men några alternativ fanns inte när vi påbörjade projektet 2001. Idag består den största delen av vår medlemsstock av nybörjare och medelhandicapare som tyvärr finner golfbanan för svår och väljer därför att inte spela. Valet de står inför är att åka från Lidingö för att spela sin golf, något vi tycker är beklagligt. Vår ambition är såklart att kunna erbjuda både träning och spel för alla kategorier av golfare på Ekholmsnäs.

Ny golfbana
Vårt mål är att kunna erbjuda en komplett golfupplevelse i ett smart format som passar den moderna golfaren. En golfbana som kan attrahera spelar i alla åldrar och oavsett spelstandard.

Vi planerar att vara klara med byggnationen under våren/försommaren 2022. Golfbanan ska vara spelbar i sin helhet i juni/juli 2022.

Johan Mihkelson Ringqvist
Ekholmsnäs Golf Lidingö AB
johan@ekholmsnasgolf.se
+46 708 75 25 57

Kansli

Telefon: +46 8 446 21 00
E-post frågor: info@ekholmsnasgolf.se

Postadress

Ekholmsnäs Golf Lidingö
Box 1120
181 22 Lidingö

Besöksadress

Ekholmsnäsvägen 87
181 41 Lidingö

Öppettider

Kansli - 10:00-18:00
Driving Rangen - Öppen
Golfbanan - Stängd