Nya Golfbanan

2019-11-07
Nu är utbyggnadsprojektet av golfbanan mer officiell. Första artikeln kring planen publicerad idag: www.lidingonyheter.se/planer-for-ekholmsnas/

2019-09-25

Med anledning av att processen kring utbyggnaden av golfbanan nu är igång kommer jag på denna sida uppdatera dig med information kring beslutsprocessen, omfattningen av projektet samt övrig nödvändig information. Jag har i ett första inlägg valt att ge en bakgrunds och nulägesbeskrivning. Har du frågor är du välkommen att maila dem till: johan@ekholmsnasgolf.se

Vänligen,
Johan Mihkelson Ringqvist
Ekholmsnäs Golf Lidingö

Bakgrund
För snart fem år sen tog jag, tillsammans med representanter från Ekholmsnäs skidanläggningen, fram en långsiktig utvecklingsplan för hela Ekholmsnäsområdet. Tillsammans identifierade vi ett antal gemensamma problemområden som på kort sikt omöjliggjorde att våra respektive verksamheter kunde utvecklas. Bland annat handlande det om att få till en större parkering och bättre infrastruktur. Vi satte även upp långsiktiga mål såsom förbättrade och större ytor för både golf och skidåkningen att utvecklas på. Vår samsyn på hur vi vill utveckla området underlättar även i kommunikationen med Lidingö Stad.

Första steget i vår långsiktiga plan var att bygga ut träningsanläggning (driving range och närspelsområde) vilket vi gjorde under 2016. Detta frigjorde ytor för en större parkering som nyttjas både sommar och vintertid. Parkeringen är nu till ytan tillräckligt stor för att kunna utveckla både golf och skidverksamheten på lång sikt. Skidanläggningen har under tiden för ombyggnationen av golfanläggningen arbetat intensivt med att förbättra skidbackens åkytor samt övrig infrastruktur kring lift och snöläggningssystem. Under två års tid har skidbackens båda nedfarter fått en förbättrad vinkel och jämnare yta. Något som ur miljösynpunkt är mycket positivt då tiden och energiåtgången för snöläggningen av backens yta kommer kunna minska drastiskt.

Nuläge
Det har nog inte undgått någon att golfverksamhet vuxit kraftigt under senaste åren. Vi är idag nära 22 000 medlemmar. Verksamheten har även vuxit mycket på utbildningssidan där vår ungdoms och juniorverksamhet är bland de större på Lidingö. Glädjande är även att vi har ett stort antal Lidingöbor som medlemmar. I år har vi ca 3 500 medlemmar bosatta på Lidingö. Det gör oss till den enskilt största idrottsklubben på Lidingö tillsammans med fotbollen. Med större volym medlemmar och gäster kommer krav på fler och större ytor för spel och träning. Tillkomsten av den nya träningsanläggning var därför helt avgörande för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på golfträning. Vi är på lång sikt även i stort behov av en riktig maskinhall, större sociala ytor både i och utanför klubbhuset, omklädningsrum, bagförvaring och övrigt förbättrad infrastruktur i området. Dessa åtgärder kommer genomföras i samband med att vi kan bygga nya golfbanan.

Golfbanan idag
Vår nuvarande golfbana är trots sina korta hål en extremt utmanande bana som ställer krav på både precision och kondition. Golfbanan är inte byggd på en optimal plats men några alternativ fanns inte när vi påbörjade projektet 2003. Idag består den största delen av vår medlemsstock av nybörjare och medelhandicapare som tyvärr finner golfbanan för svår och väljer därför att inte spela. Valet de står inför är att åka från Lidingö för att spela sin golf, något vi tycker är beklagligt. Vår ambition är såklart att kunna erbjuda både träning och spel för alla kategorier av golfare på Ekholmsnäs.

Ny golfbana
Nästa steg i utvecklingsplanen är att få till en "riktig" golfbana. En golfbana som kan attrahera spelar i alla åldrar och oavsett spelstandard. Utvecklingsplanen för golfbanan har jag arbetat med i snart 5 år men det först nu den kan presentera i sin helhet.

Känsligt område
Markområdet runt om Ekholmsnäs är mycket känsligt och stor hänsyn måste tas till både allmänhetens tillgänglighet och naturvärden. Dock finns det ytor som likt de vi har vår anläggning på idag som är mindre känsliga. Det är på ytor som dessa jag ser en möjlighet att utveckla en ny golfbana. Kan den nya golfbanan bli verklighet kommer de ytor där golfbanan ligger idag frigöras till förmån för skidföreningarna (Lidingö Slalomklubb och Freeskier). Deras ambition är att utveckla skidbacken med bättre allmännyttor för skidåkning, barnlift samt område för en skidpark.

Processen
Jag har tillsammans med Lidingö Slalomklubb och Freeskiers haft flertalet möten med både politiker och tjänstemän från Lidingö Stad. Glädjande är såklart att man från Lidingö Stads sida ser positivt på utvecklingen av framförallt ungdomsverksamheten både när det gäller sommar och vinterverksamheten. Vi är nu inne i fas två där frågan om golfbanans utbyggnad ska diskuteras och beslutas om. Lidingö Stad arbetar i dagsläget internt med frågan och jag hoppas på ett första svar i början på december. Jag vill förtydliga att ännu har inga beslut fattats och många detaljer återstår men processen är igång och förhoppningsvis får vi en möjlighet att bygga vidare på vår fina ungdomsverksamhet samtidigt som vi kan erbjuda en golfbana som kan uppskattas av golfare oavsett spelnivå.

 

Kansli

Telefon: +46 8 446 21 00
E-post frågor: info@ekholmsnasgolf.se

Postadress

Ekholmsnäs Golf AB
Box 1120
181 22 Lidingö

Besöksadress

Ekholmsnäsvägen 87
181 41 Lidingö

Öppettider

Golfbanan - Stängd
Driving Rangen - Öppen
Klubbhus - Stängd
Kansli - 10:00-18:00