Bakgrund
För snart sju år sedan utformade jag en långsiktig utvecklingsplan för hela Ekholmsnäsområdet. Sedan verksamheten starta 2001 har kraven på anläggningen gradvis höjts, vilket gjorde en långsiktig plan för verksamheten nödvändig. Första steget var att bygga ut träningsanläggningen (driving range och närspelsområde), vilket vi gjorde under 2016.

Nuläge
Det har nog inte undgått någon att golfverksamheten vid Ekholmsnäs har vuxit kraftigt under senaste åren. Under 2020 nådde vi över 23 000 medlemmar. Verksamheten har även vuxit mycket på utbildningssidan, där vår ungdoms- och juniorverksamhet är bland de större på Lidingö. Glädjande är att vi har ett stort antal Lidingöbor som medlemmar. Under 2020 var cirka 4 000 medlemmar bosatta på Lidingö. Det gör oss till den enskilt största idrottsklubben på Lidingö, tillsammans med fotbollen. Med en större volym av medlemmar och gäster ställs krav på fler och större ytor för spel och träning. Tillkomsten av den nya träningsanläggningen var därför helt avgörande för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på golfträning. Vi är på sikt även i stort behov av en riktig maskinhall, större sociala ytor, omklädningsrum, bagförvaring och förbättrad infrastruktur i området.

Gamla golfbanan
Vår gamla bana var trots sina korta hål en extremt utmanande och ställde krav på både precision och kondition. Våra ekonomiska resurser var begränsade när banan byggdes 2005, vilket gjorde att vi fick prioritera därefter. Avsaknaden av ordentliga spelytor samt svårskötta områden runt om golfhålen gjorde att banan med åren blev allt mer svårspelad.

Ny golfbana
Hösten 2021 inledde vi arbetet med den nya golfbanan. Vi har valt att bygga om hela golfbanan från grunden med ny bansträckning och layout. Samtliga tees, fairway och greener byggs om från grunden. Nya golfbanan kommer att ha grästees på samtliga hål. All bevattning och dränering byts ut. Nya vägar på golfbanan och till och från klubbhuset byggs. Länk till ritning över nya bansträckningen: https://ekholmsnasgolf.se/nya-banstraeckningen/

Vi planerar att vara klara med byggnationen under sommaren 2023. Golfbanan kommer vara spelbar i sin helhet våren 2024 då vi först och främst öppnar upp för spel för våra fullvärdiga medlemmar.

Vårt mål är att kunna erbjuda en komplett golfupplevelse i ett smart format som passar den moderna golfaren. En golfbana som kan attrahera spelar i alla åldrar och oavsett spelstandard.

Johan Mihkelson Ringqvist – Ekholmsnäs Golf Lidingö AB