Lektioner och Kurser

Grönt kort-kurs
Nybörjarkursen vänder sig till dig som är helt ny inom golfen. I kursen lär du dig grunderna som behövs för att klara gröna kortet. I den praktiska utbildningen ingår de viktigaste momenten: grundslag, närspel, bunkerslag och puttning. I teoridelen lägger vi stor vikt vid golfvett som innefattar bland annat säkerhet, banvård samt de viktigaste golfreglerna ute på banan. Kursen följer Svenska Golfförbundets (SGF) rekommenderade utbildningsplan. Vi erbjuder flera olika kursupplägg under säsongen. Utbildningen omfattar 6 timmar privat eller 10 timmar i grupp. I kursen ingår även: Greenfeemedlemskap i Ekholmsnäs Golf Lidingö, träningsbollar och lån av golfklubbor under kurstillfället.

Kick-Start gruppkurser
Mot lägre handicap, stabilare och roligare golfspel.
För dig som har en ambition att utveckla spelet och komma ner i handicap. Fördjupningskursen pågår under totalt 6 h. Vi repeterar de viktigaste momenten: från långa slag till närspel. Fokus ligger framför allt på närspelet, som enligt statistiken utgör mer än hälften av alla slag i en genomsnittlig golfares scorekort.

Du får med dig träningstips och övningar som ger dig större kunskap och ökad förståelse för vad som behövs för att du ska utvecklas som golfare.

För mer information samt anmälan kontakta vår Head Pro:
Markus Andersson – PGA Head Professional
Tel: +46 729 98 00 00
E-post: markus@ekholmsnasgolf.se