Vår strategi, 2024 och framåt!

Johan Mihkelson Ringqvist, ägare av Ekholmsnäs Golf Lidingö AB informerar.

Mot mitten av sommaren avslutar vi byggnationen av vår nya golfbana, vilket sätter punkt för en lång investerings- och byggperiod som påbörjades hösten 2016 i och med bygget av den nya träningsanläggningen. Under de senaste sju åren har hela golfanläggningen genomgått en omfattande ombyggnad och uppgradering, inklusive golfbanan, träningsanläggningen, klubbhuset och infrastruktur. Vi ser redan fram emot 2024, då vi går in i en ny och spännande fas för verksamheten där anläggningen ska öppnas upp för medlemmar och gäster.

Från och med den 1 juni kommer vi att påbörja processen med att ta in nya fullvärdiga senior- och juniormedlemmar. För närvarande har vi 230 personer i kö för ett seniorsmedlemskap och 170 personer i kö för ett juniormedlemskap. Vi bedömer att kön kommer att öka markant framöver, framför allt för det fullvärdiga juniormedlemskapet. Vår bedömning grundar sig på flera faktorer, dels att vi har satt den årliga avgiften för ett fullvärdigt medlemskap på en låg nivå, dels att vi inför säsongen 2024 kommer att ha en ny komplett golfanläggning väldigt nära många medlemmars boende.

Vi har en uttalad strategi som framför allt bygger på att ge våra juniormedlemmar goda förutsättningar för att utveckla sitt golfspel. Detta innebär att de ska få möjlighet att träna och spela på vår anläggning, och att kostnaden för dessa aktiviteter inte ska utgöra ett hinder. Som en del i denna strategi kommer vi att ta ut en högre avgift från de fullvärdiga seniormedlemmarna för att kunna erbjuda en lägre avgift för våra fullvärdiga juniorer. Årsavgiften för en fullvärdig junior är satt till 2 700 kr och 3 700 kr för seniorer. För seniormedlemmar tillkommer även en inträdesavgift om 8000 kr.

Vi är medvetna om att vi inte kommer att kunna erbjuda ett fullvärdigt medlemskap till alla i kön inom den närmaste tiden, särskilt när det gäller fullvärdiga juniormedlemskap. Vi har därför beslutat att en fullvärdig seniormedlem ska ges möjligheten att aktivera två fullvärdiga juniormedlemskap utan att junioren behöver placeras i kön. Beslut har vi tagit eftersom vi vet att många familjer vill spela tillsammans, och det är även i linje med vår långsiktiga strategi för hur vi vill att anläggningen ska nyttjas av våra medlemmar.

Vi vill att Ekholmsnäs Golf Lidingö ska vara en plats där hela familjen känner sig välkommen, och för att uppnå detta måste vi se till att framför allt ungdomar ges de förutsättningar som krävs.

För mer information om våra fullvärdiga medlemskap besök vår hemsida: www.ekholmsnasgolf.se/medlemskap

Vänligen,
Johan Mihkelson Ringqvist
Ekholmsnäs Golf Lidingö AB

Dela

Vår strategi, 2024 och framåt!
Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen för våra besökare. Om du fortsätter att använda webbplatsen så godkänner du användningen av cookies.
Läs mer